THE RYAN DAVIES MEMORIAL FUND

Charity number: 275369
Charity reporting is up to date

Activities - how the charity spends its money

Prif fwriad yr elusen yw hyrwyddo, cynnal, datblygu a gwella addysg a hynny'n benodol ym maes y Celfyddydau gan gynnwys y gelfyddyd o ddrama a cherddoriaeth. I hyrwyddo hynny ymhellach un o fwriadau'r elusen yw darparu ysgoloriaethau i hybu'r astudiaeth a'r ymarfer o'r Celfyddydau yn arbennig y disgyblaethau hynny sy'n ymwneud a drama a cherddoriaeth.

Income and expenditure

Data for financial year ending 05 April 2020

Total income: £42,137
Total expenditure: £6,277
Fundraising
This charity does not raise funds from the public
Trading
This charity does not have any trading subsidiaries.
Trustee payments
No trustees receive any remuneration, payments or benefits from the charity.