YSGOL FEITHRIN PONTYPWL

Charity number: 1055977
Charity reporting is up to date (on time)

Activities - how the charity spends its money

MAE YSGOL FEITHRIN PONTYPWL YN CYNNIG ADDYSG CYFRWNG CYMRAEG I BLANT RHWNG DWY A HANNER A 5 OED MEWN ADEILAD BRAF YNG NGHANOL PONTYPWL. MEITHRINFA COFRESTREDIG GYDAG ADRODDIADAU CYSON GAN ESTYN, CIW, MYM. RYDYM YN DILYN Y CYNLLUN SYLFAEN AC YN CYNNIG PROFIADAU EANG A CHYFFROES I'R PLANT YN EIN GOFAL. ERBYN HYN MAE YSGOL FEITHRIN PONTYPWL HEFYD YN MEITHRINFA DYDD AC YN DERBYN PLANT LLAWN AMSER.

Income and expenditure

Data for financial year ending 31 March 2020

Total income: £65,326
Total expenditure: £67,939
Fundraising
This charity raises funds from the public but does not work with professional fundraisers or commercial participators.
Trading
This charity does not have any trading subsidiaries.
Trustee payments
No trustees receive any remuneration, payments or benefits from the charity.