Register of Charities - The Charity Commission Y GYMDEITHAS GERDD DAFOD

Charity number: 511899
Charity reporting is up to date (on time)

Activities - how the charity spends its money

NOD Y GYMDEITHAS (ELUSEN) YW ADDYSGU'R CYHOEDD I WERTHFAWROGI A DEALL BARDDONIAETH GYMRAEG, YN ENWEDIG Y GELF O GYNGANEDDU, A HYBU'R RHAI SYDD AM FARDDONI. GYDA CHYMORTH GRANT CYHOEDDI A THAL AELODAETH, MAE'R ELUSEN YN CYHOEDDI LLYFRAU BARDDONIAETH A LLENYDDIAETH, CYHOEDDI CYLCHGRAWN 'BARDDAS', A CHYNNAL DIGWYDDIADAU DIDDANU, ADDYSGU A HYRWYDDO O BOB MATH ER MWYN GWIREDDU EI NOD.

Income and expenditure

Data for financial year ending 31 March 2023

Total income: £127,727
Total expenditure: £130,778

Fundraising

No information available

Trading

This charity does not have any trading subsidiaries.

Trustee payments

One or more trustees receive payments or benefits from the charity for providing services to the charity.