Register of Charities - The Charity Commission YSGOL FEITHRIN PONTYPWL

Charity number: 1195317
Charity reporting is up to date (on time)

Activities - how the charity spends its money

Mae Ysgol Feithrin Pontypwl yn Meithrinfa dydd cyfrwng Cymraeg nas gynhelir. Rydym yn derbyn plant rhwng dwy a hanner a 5 oed. Rydym yn sicrhau cyfle cyfartal i bob plenty/rhiant/gofalwr beth bynnag eu hil, iaith, rhyw, crefydd neu gallu corfforol ac fel Meithrinfa Gymunedol rydym yn gweithio'n agos gyda theuluoedd y plant ddaw atom.

Income and expenditure

Data for financial year ending 31 March 2023

Total income: £73,387
Total expenditure: £67,897

Fundraising

No information available

Trading

This charity does not have any trading subsidiaries.

Trustee payments

No trustees receive any remuneration, payments or benefits from the charity.