Register of Charities - The Charity Commission YSGOL FEITHRIN PONTYPWL

Charity number: 1195317
Recently registered
This charity has been recently registered - it does not need to update its information until 10 months after its first financial period ends

Activities - how the charity spends its money

Mae Ysgol Feithrin Pontypwl yn Meithrinfa dydd cyfrwng Cymraeg nas gynhelir. Rydym yn derbyn plant rhwng dwy a hanner a 5 oed. Rydym yn sicrhau cyfle cyfartal i bob plenty/rhiant/gofalwr beth bynnag eu hil, iaith, rhyw, crefydd neu gallu corfforol ac fel Meithrinfa Gymunedol rydym yn gweithio'n agos gyda theuluoedd y plant ddaw atom.