Cyfrifon a datganiadau enillion blynyddol DASH (DISABILITIES AND SELF HELP / DELIO AG ANABLEDD A SIALENS HUNANGYMORTH)

Rhif yr elusen: 1163672
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Mae'r tabl hwn yn dangos hanes yr elusen o gyflwyno datganiadau ariannol blynyddol, cyfrifon ac adroddiad blynyddol ymddiriedolwyr (TAR) ar gyfer y pum cyfnod ariannol diwethaf.
Teitl Blwyddyn adrodd Dyddiad derbyn Derbyniwyd Download
Datganiad ariannol blynyddol 31 Mawrth 2023 08 Ionawr 2024 Ar amser
Cyfrifon a TAR 31 Mawrth 2023 08 Ionawr 2024 Ar amser Download Agorwch mewn ffenestr newydd
Datganiad ariannol blynyddol 31 Mawrth 2022 15 Rhagfyr 2022 Ar amser
Cyfrifon a TAR 31 Mawrth 2022 15 Rhagfyr 2022 Ar amser Download Agorwch mewn ffenestr newydd
Datganiad ariannol blynyddol 31 Mawrth 2021 30 Tachwedd 2021 Ar amser
Cyfrifon a TAR 31 Mawrth 2021 30 Tachwedd 2021 Ar amser Download Agorwch mewn ffenestr newydd
Datganiad ariannol blynyddol 31 Mawrth 2020 02 Rhagfyr 2020 Ar amser
Cyfrifon a TAR 31 Mawrth 2020 02 Rhagfyr 2020 Ar amser Download Agorwch mewn ffenestr newydd
Datganiad ariannol blynyddol 31 Mawrth 2019 17 Rhagfyr 2019 Ar amser
Cyfrifon a TAR 31 Mawrth 2019 17 Rhagfyr 2019 Ar amser Download Agorwch mewn ffenestr newydd