Beth, pwy, sut, ble DASH (DISABILITIES AND SELF HELP / DELIO AG ANABLEDD A SIALENS HUNANGYMORTH)

Rhif yr elusen: 1163672
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Yr hyn y mae'r elusen yn ei wneud:
  • Anabledd
  • Hamdden
Pwy mae’r elusen yn eu helpu:
  • Plant/pobl Ifanc
  • Pobl Ag Anableddau
  • Grwpiau Diffi Niedig Eraill
  • Y Cyhoedd/dynolryw
Sut mae’r elusen yn helpu:
  • Darparu Gwasanaethau
Ble mae'r elusen yn gweithredu:
  • Ceredigion