MEDDWL.ORG

Rhif yr elusen: 1192527
Cofrestrwyd yn ddiweddar
Mae hon yn elusen a gafodd ei chofrestru’n ddiweddar- nid oes gofyn am gyfrifon nac adroddiad blynyddol eto. Nid oes angen i'r elusen ddiweddaru'i gwybodaeth hyd 10 mis ar ôl i'w chyfnod ariannol cyntaf ddod i ben.