MEDDWL.ORG

Rhif yr elusen: 1192527
Cofrestrwyd yn ddiweddar
Mae'r elusen hon wedi cael ei chofrestru'n ddiweddar - nid oes angen iddi ddiweddaru'i gwybodaeth hyd 10 mis ar ôl i'w chyfnod ariannol cyntaf ddod i ben

Gweithgareddau - sut mae'r elusen yn gwario ei harian

Maintain a website that provides space and opportunity for the people of Wales and Welsh speakers to access mental health support, learn about different disorders, and access information on where to get help. The site also provides sections to enable people to read about other's experiences, contribute if they wish to share their own experiences and discuss with each other.