MEDDWL.ORG

Rhif yr elusen: 1192527
Cofrestrwyd yn ddiweddar
Hanes cofrestru:
  • 25 Tachwedd 2020: CIO registration
Math o sefydliad:
CIO
Enwau eraill:
  • GWEFAN MEDDWL (Enw gwaith)
Rhodd cymorth:
Nid yw’n cael ei gydnabod gan CThEM ar gyfer rhodd cymorth
Rheoleiddwyr eraill:
Dim gwybodaeth ar gael
Polisï au:
Dim polisïau wedi'u datgan
Tir ac eiddo:
Nid yw’r elusen hon yn berchen ar ac/neu’n gosod tir neu eiddo ar brydles