MEDDWL.ORG

Rhif yr elusen: 1192527
Cofrestrwyd yn ddiweddar

Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.

6 Ymddiriedolwyr

Enw Rôl Dyddiad y penodiad Ymddiriedolaethau eraill Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill
Sophie Ann Hughes Ymddiriedolwr 01 January 2018 Dim ar gofnod
Arddun Rhiannon Arwel Ymddiriedolwr 01 September 2019 Dim ar gofnod
MEGAN EMILY MARTIN Ymddiriedolwr 01 September 2019 Dim ar gofnod
Hywel Llyr Jenkins Ymddiriedolwr 01 September 2019 Dim ar gofnod
Hedd Gwynfor Cadeirydd 01 September 2016
TRO'R TRAI Yn hwyr o 158 diwrnod
Manon Elin James Ymddiriedolwr 01 September 2016 Dim ar gofnod