MEDDWL.ORG

Rhif yr elusen: 1192527
Cofrestrwyd yn ddiweddar
Yr hyn y mae'r elusen yn ei wneud:
  • Anabledd
Pwy mae’r elusen yn eu helpu:
  • Y Cyhoedd/dynolryw
Sut mae’r elusen yn helpu:
  • Darparu Eiriolaeth/cyngor/gwybodaeth
Ble mae'r elusen yn gweithredu:
  • Cymru