THE ARTS COUNCIL OF ENGLAND

Rhif yr elusen: 1036733
Mae adroddiad yr elusen wedi’i ddiweddaru
Mae'r tabl hwn yn dangos hanes yr elusen o gyflwyno datganiadau ariannol blynyddol, cyfrifon ac adroddiad blynyddol ymddiriedolwyr (TAR) ar gyfer y pum cyfnod ariannol diwethaf.
Teitl Blwyddyn adrodd Dyddiad derbyn Derbyniwyd Download
Datganiad ariannol blynyddol 31 March 2019 21 January 2020 Mewn da bryd
Cyfrifon a TAR 31 March 2019 21 January 2020 Mewn da bryd Download
Datganiad ariannol blynyddol 31 March 2018 30 January 2019 Mewn da bryd
Cyfrifon a TAR 31 March 2018 30 January 2019 Mewn da bryd Download
Datganiad ariannol blynyddol 31 March 2017 11 October 2017 Mewn da bryd
Cyfrifon a TAR 31 March 2017 11 October 2017 Mewn da bryd Download
Datganiad ariannol blynyddol 31 March 2016 28 November 2016 Mewn da bryd
Cyfrifon a TAR 31 March 2016 28 November 2016 Mewn da bryd Download
Datganiad ariannol blynyddol 31 March 2015 07 August 2015 Mewn da bryd
Cyfrifon a TAR 31 March 2015 04 August 2015 Mewn da bryd Download
Cyflwyno datganiad ariannol blynyddol

( Defnyddwyr elusen yn unig)