THE ARTS COUNCIL OF ENGLAND

Rhif yr elusen: 1036733
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Mae'r tabl hwn yn dangos hanes yr elusen o gyflwyno datganiadau ariannol blynyddol, cyfrifon ac adroddiad blynyddol ymddiriedolwyr (TAR) ar gyfer y pum cyfnod ariannol diwethaf.
Teitl Blwyddyn adrodd Dyddiad derbyn Derbyniwyd Download
Datganiad ariannol blynyddol 31 March 2020 29 January 2021 Ar amser
Cyfrifon a TAR 31 March 2020 29 January 2021 Ar amser Download
Datganiad ariannol blynyddol 31 March 2019 21 January 2020 Ar amser
Cyfrifon a TAR 31 March 2019 21 January 2020 Ar amser Download
Datganiad ariannol blynyddol 31 March 2018 30 January 2019 Ar amser
Cyfrifon a TAR 31 March 2018 30 January 2019 Ar amser Download
Datganiad ariannol blynyddol 31 March 2017 11 October 2017 Ar amser
Cyfrifon a TAR 31 March 2017 11 October 2017 Ar amser Download
Datganiad ariannol blynyddol 31 March 2016 28 November 2016 Ar amser
Cyfrifon a TAR 31 March 2016 28 November 2016 Ar amser Download