THE ARTS COUNCIL OF ENGLAND

Rhif yr elusen: 1036733
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)

Gweithgareddau - sut mae'r elusen yn gwario ei harian

Arts Council England works to get great art to everyone by championing, developing and investing in artistic experiences that enrich people's lives. As the national development agency for the arts we support a range of artistic activities, acting as an independent body at arm's length from government. 'Achieving great art for everyone' is our 10-year strategic framework for the arts.

Incwm a gwariant

Data ar gyfer y flwyddyn ariannol yn gorffen 31 March 2020

Codi arian
Nid yw’r elusen hon yn codi arian gan y cyhoedd.
Masnachu
Nid oes gan yr elusen hon unrhyw is-gyrff masnachu.
Taliadau i ymddiriedolwyr
Mae un neu fwy o ymddiriedolwyr yn derbyn taliadau neu fuddion gan yr elusen oherwydd eu bod yn ymddiriedolwr.