THE ARTS COUNCIL OF ENGLAND

Rhif yr elusen: 1036733
Mae adroddiad yr elusen wedi’i ddiweddaru
" role="img"> Mae testun amgen ar gyfer y graffeg gynfas hon yn y tabl data isod.
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
31/03/2015 31/03/2016 31/03/2017 31/03/2018 31/03/2019
Incwm o gytundebau gan y Llywodraeth £0 £0 £0 N/A N/A
Incwm o grantiau gan y Llywodraeth £449.47m £731.51m £494.16m N/A £486.91m
Incwm arall £275.37m £1.30m £230.05m £727.48m £226.43m
Cyfanswm gwariant £854.23m £601.17m £695.47m £973.69m £635.37m