THE ARTS COUNCIL OF ENGLAND

Rhif yr elusen: 1036733
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
" role="img"> Mae testun amgen ar gyfer y graffeg gynfas hon yn y tabl data isod.
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant 31/03/2016 31/03/2017 31/03/2018 31/03/2019 31/03/2020
Cyfanswm Incwm Gros £732.81m £724.22m £727.48m £713.35m £742.14m
Cyfanswm gwariant £601.17m £695.47m £973.69m £635.37m £690.40m
Incwm o gontractau'r llywodraeth £0 £0 N/A N/A N/A
Incwm o grantiau'r llywodraeth £731.51m £494.16m N/A £486.91m £492.13m
Incwm o roddion a chymynroddion £731.57m £10.00k £0 £487.07m £492.13m
Incwm o weithgareddau masnachu eraill £0 £0 £0 £0 £0
Incwm - Weithgareddau elusennol £46.00k £693.00k £501.00k £777.00k £735.00k
Incwm - Gwaddolion £0 £10.00k £0 £0 £0
Incwm - Buddsoddiad £1.20m £781.00k £733.00k £1.39m £1.35m
Incwm - Arall £0 £722.73m £726.25m £224.12m £248.92m
Incwm - Cymynroddion £0 £0 £0 £156.00k £76.00k
Gwariant - Ggweithgareddau elusennol £601.17m £662.61m £973.69m £635.37m £690.40m
Gwariant - Ar godi arian £0 £0 £0 £0 £0
Gwariant - Llywodraethu £982.51k £0 £0 £0 £0
Gwariant - Sefydliad grantiau £566.07m £662.61m £0 £588.05m £642.62m
Gwariant - Rheoli buddsoddiadau £0 £0 £0 £0 £0
Gwariant - Arall £0 £32.86m £0 £0 £0