THE ARTS COUNCIL OF ENGLAND

Rhif yr elusen: 1036733
Mae adroddiad yr elusen wedi’i ddiweddaru
Hanes cofrestru:
  • 19 April 1994 : registered
Math o sefydliad:
Other
Enwau eraill:
  • ARTS COUNCIL ENGLAND (Enw gwaith)
Rhodd cymorth:
Nid yw’n cael ei gydnabod gan CThEM ar gyfer rhodd cymorth
Rheoleiddwyr eraill:
Dim gwybodaeth ar gael
Polisï au:
  • Risk management
  • Conflicting interests
  • Complaints handling
  • Paying staff
Tir ac eiddo:
Mae’r elusen hon yn berchen ar ac/neu’n gosod tir neu eiddo ar brydles