THE ARTS COUNCIL OF ENGLAND

Rhif yr elusen: 1036733
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Hanes cofrestru:
  • 19 Ebrill 1994: Cofrestrwyd
Math o sefydliad:
Other
Enwau eraill:
  • ARTS COUNCIL ENGLAND (Enw gwaith)
Rhodd cymorth:
Nid yw’n cael ei gydnabod gan CThEM ar gyfer rhodd cymorth
Rheoleiddwyr eraill:
Dim gwybodaeth ar gael
Polisï au:
  • Trin cwynion
  • Buddiannau croes
  • Talu staff
  • Rheoli risg
Tir ac eiddo:
Mae’r elusen hon yn berchen ar ac/neu’n gosod tir neu eiddo ar brydles