THE ARTS COUNCIL OF ENGLAND

Rhif yr elusen: 1036733
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Y prif fodd i weithredu dibenion yw gwneud grantiau
Yr hyn y mae'r elusen yn ei wneud:
  • Celfyddydau / Diwylliant / Treftadaeth / Gwyddoniaeth
Pwy mae’r elusen yn eu helpu:
  • Elusennau Eraill/cyrff Gwirfoddol
  • Y Cyhoedd/dynolryw
Sut mae’r elusen yn helpu:
  • Rhoi Grantiau I Unigolion
  • Rhoi Grantiau I Sefydliadau
  • Darparu Eiriolaeth/cyngor/gwybodaeth
  • Gweithredu Fel Corff Mantell Neu Gorff Adnoddau
Ble mae'r elusen yn gweithredu:
  • Lloegr