THE ARTS COUNCIL OF ENGLAND

Rhif yr elusen: 1036733
Mae adroddiad yr elusen wedi’i ddiweddaru
Y prif fodd i weithredu dibenion yw gwneud grantiau
Yr hyn y mae'r elusen yn ei wneud:
  • Arts/culture/heritage/science
Pwy mae’r elusen yn eu helpu:
  • Other Charities Or Voluntary Bodies
  • The General Public/mankind
Sut mae’r elusen yn helpu:
  • Makes Grants To Individuals
  • Makes Grants To Organisations
  • Provides Advocacy/advice/information
  • Acts As An Umbrella Or Resource Body
Ble mae'r elusen yn gweithredu:
  • Throughout England