NUFFIELD HEALTH

Rhif yr elusen: 205533
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Mae'r tabl hwn yn dangos hanes yr elusen o gyflwyno datganiadau ariannol blynyddol, cyfrifon ac adroddiad blynyddol ymddiriedolwyr (TAR) ar gyfer y pum cyfnod ariannol diwethaf.
Teitl Blwyddyn adrodd Dyddiad derbyn Derbyniwyd Download
Datganiad ariannol blynyddol 31 December 2019 22 October 2020 Ar amser
Cyfrifon a TAR 31 December 2019 22 October 2020 Ar amser Download
Datganiad ariannol blynyddol 31 December 2018 08 October 2019 Ar amser
Cyfrifon a TAR 31 December 2018 08 October 2019 Ar amser Download
Datganiad ariannol blynyddol 31 December 2017 28 August 2018 Ar amser
Cyfrifon a TAR 31 December 2017 28 August 2018 Ar amser Download
Datganiad ariannol blynyddol 31 December 2016 24 July 2017 Ar amser
Cyfrifon a TAR 31 December 2016 06 July 2017 Ar amser Download
Datganiad ariannol blynyddol 31 December 2015 09 August 2016 Ar amser
Cyfrifon a TAR 31 December 2015 04 July 2016 Ar amser Download