NUFFIELD HEALTH

Rhif yr elusen: 205533
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)

Gweithgareddau - sut mae'r elusen yn gwario ei harian

To advance, promote and maintain health and healthcare of all descriptions and to prevent, relieve and cure sickness and ill health of every kind.

Incwm a gwariant

Data ar gyfer y flwyddyn ariannol yn gorffen 31 December 2019

Codi arian
Nid yw’r elusen hon yn codi arian gan y cyhoedd.
Masnachu
Mae un neu fwy o ymddiriedolwyr hefyd yn gyfarwyddwyr yr is-gyrff.
Taliadau i ymddiriedolwyr
Mae un neu fwy o ymddiriedolwyr yn derbyn taliadau neu fuddion gan yr elusen oherwydd eu bod yn ymddiriedolwr.