NUFFIELD HEALTH

Rhif yr elusen: 205533
Mae adroddiad yr elusen wedi’i ddiweddaru
" role="img"> Mae testun amgen ar gyfer y graffeg gynfas hon yn y tabl data isod.
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
31/12/2015 31/12/2016 31/12/2017 31/12/2018 31/12/2019
Incwm o gytundebau gan y Llywodraeth £136.10m £0 £109.48m N/A N/A
Incwm o grantiau gan y Llywodraeth £0 £0 £0 N/A N/A
Incwm arall £631.50m £839.60m £800.02m £946.20m £993.30m
Cyfanswm gwariant £771.50m £837.00m £933.30m £953.70m £1.01bn