NUFFIELD HEALTH

Rhif yr elusen: 205533
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
" role="img"> Mae testun amgen ar gyfer y graffeg gynfas hon yn y tabl data isod.
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant 31/12/2015 31/12/2016 31/12/2017 31/12/2018 31/12/2019
Cyfanswm Incwm Gros £767.60m £839.60m £909.50m £946.20m £993.30m
Cyfanswm gwariant £771.50m £837.00m £933.30m £953.70m £1.01bn
Incwm o gontractau'r llywodraeth £136.10m £0 £109.48m N/A N/A
Incwm o grantiau'r llywodraeth £0 £0 £0 N/A N/A
Incwm o roddion a chymynroddion £100.00k £100.00k £0 £200.00k £100.00k
Incwm o weithgareddau masnachu eraill £2.30m £2.70m £3.40m £3.20m £3.20m
Incwm - Weithgareddau elusennol £765.10m £836.70m £905.70m £942.40m £989.50m
Incwm - Gwaddolion £0 £0 £0 £0 £0
Incwm - Buddsoddiad £100.00k £100.00k £400.00k £400.00k £500.00k
Incwm - Arall £0 £0 £0 £0 £0
Incwm - Cymynroddion £100.00k £0 £0 £0 £0
Gwariant - Ggweithgareddau elusennol £750.10m £834.30m £929.80m £953.70m £1.01bn
Gwariant - Ar godi arian N/A £0 £0 £0 £0
Gwariant - Llywodraethu £2.70m £3.00m £3.30m £4.10m £4.00m
Gwariant - Sefydliad grantiau £0 £0 £0 £0 £0
Gwariant - Rheoli buddsoddiadau £0 £0 £0 £0 £0
Gwariant - Arall £18.70m £2.70m £3.50m £0 £0