NUFFIELD HEALTH

Rhif yr elusen: 205533
Mae adroddiad yr elusen wedi’i ddiweddaru
Hanes cofrestru:
 • 22 September 1962 : registered
Math o sefydliad:
Charitable company
Enwau eraill:
 • NUFFIELD HOSPITALS (Enw gwaith)
 • NUFFIELD HOSPITALS (Enw blaenorol)
 • NUFFIELD NURSING HOMES TRUST (Enw blaenorol)
Rhif y cwmni:
Rhodd cymorth:
Nid yw’n cael ei gydnabod gan CThEM ar gyfer rhodd cymorth
Rheoleiddwyr eraill:
 • Care Quality Commission
 • Financial Conduct Authority
 • Healthcare Inspectorate Wales (HIW)
 • Ofsted (Office For Standards In Education)
Polisï au:
 • Risk management
 • Investment
 • Safeguarding vulnerable beneficiaries
 • Conflicting interests
 • Complaints handling
 • Paying staff
Tir ac eiddo:
Mae’r elusen hon yn berchen ar ac/neu’n gosod tir neu eiddo ar brydles