NUFFIELD HEALTH

Rhif yr elusen: 205533
Mae adroddiad yr elusen wedi’i ddiweddaru

Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.

8 Ymddiriedolwyr

Enw Rôl Dyddiad y penodiad Ymddiriedolaethau eraill Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill
STEPHEN MASLIN Ymddiriedolwr 28 July 2017
CHARTERED ACCOUNTANTS' LIVERY CHARITY Mae adroddiad yr elusen wedi’i ddiweddaru
THE GURKHA MUSEUM TRUST Mae adroddiad yr elusen wedi’i ddiweddaru
Dame Linda Margaret Homer Ymddiriedolwr 01 February 2019
The For Baby's Sake Trust Mae adroddiad yr elusen wedi’i ddiweddaru
MARTIN WARWICK BRYANT Ymddiriedolwr 13 September 2013 Dim ar gofnod
Lord Victor Olufemi Adebowale Ymddiriedolwr 26 June 2019 Dim ar gofnod
Nilesh Sachdev Ymddiriedolwr 23 November 2018 Dim ar gofnod
Patrick Figgis Ymddiriedolwr 27 June 2018
THE SHAKESPEARE GLOBE TRUST Mae adroddiad yr elusen wedi’i ddiweddaru
BOWEL CANCER UK Mae adroddiad yr elusen wedi’i ddiweddaru
DR Natalie-Jane Anne Macdonald Ymddiriedolwr 01 February 2017 Dim ar gofnod
David William Lister Ymddiriedolwr 15 January 2014 Dim ar gofnod