NUFFIELD HEALTH

Rhif yr elusen: 205533
Mae adroddiad yr elusen wedi’i ddiweddaru
Yr hyn y mae'r elusen yn ei wneud:
  • The Advancement Of Health Or Saving Of Lives
Pwy mae’r elusen yn eu helpu:
  • Children/young People
  • Elderly/old People
  • People With Disabilities
  • The General Public/mankind
Sut mae’r elusen yn helpu:
  • Provides Services
Ble mae'r elusen yn gweithredu:
  • Ireland
  • Scotland
  • Throughout England And Wales