NUFFIELD HEALTH

Rhif yr elusen: 205533
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Yr hyn y mae'r elusen yn ei wneud:
  • Hybu Iechyd Neu’r Achub O Fywydau
Pwy mae’r elusen yn eu helpu:
  • Plant/pobl Ifanc
  • Yr Henoed/pobl Oedrannus
  • Pobl Ag Anableddau
  • Y Cyhoedd/dynolryw
Sut mae’r elusen yn helpu:
  • Darparu Gwasanaethau
Ble mae'r elusen yn gweithredu:
  • Cymru A Lloegr
  • Ireland
  • Yr Alban