THE NATIONAL TRUST FOR PLACES OF HISTORIC INTEREST OR NATURAL BEAUTY

Rhif yr elusen: 205846
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)

Gweithgareddau - sut mae'r elusen yn gwario ei harian

To look after places of historic interest or natural beauty permanently for the benefit of the nation across England, Wales and Northern Ireland.

Incwm a gwariant

Data ar gyfer y flwyddyn ariannol yn gorffen 29 February 2020

Codi arian
Mae’r elusen hon yn codi arian gan y cyhoedd ond nid yw’n gweithio gyda chodwyr arian proffesiynol neu gyfranogwyr masnachol.
Masnachu
Mae un neu fwy o ymddiriedolwyr hefyd yn gyfarwyddwyr yr is-gyrff.
Taliadau i ymddiriedolwyr
Nid yw ymddiriedolwyr yn derbyn unrhyw daliad cydnabyddiaeth, taliadau neu fuddion gan yr elusen.