THE NATIONAL TRUST FOR PLACES OF HISTORIC INTEREST OR NATURAL BEAUTY

Rhif yr elusen: 205846
Mae adroddiad yr elusen wedi’i ddiweddaru
" role="img"> Mae testun amgen ar gyfer y graffeg gynfas hon yn y tabl data isod.
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
29/02/2016 28/02/2017 28/02/2018 28/02/2019 29/02/2020
Incwm o gytundebau gan y Llywodraeth £0 £0 £0 N/A N/A
Incwm o grantiau gan y Llywodraeth £19.14m £17.13m £17.57m £16.70m N/A
Incwm arall £503.03m £574.61m £577.31m £617.64m £680.95m
Cyfanswm gwariant £540.56m £567.41m £605.46m £653.10m £699.36m