THE NATIONAL TRUST FOR PLACES OF HISTORIC INTEREST OR NATURAL BEAUTY

Rhif yr elusen: 205846
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
" role="img"> Mae testun amgen ar gyfer y graffeg gynfas hon yn y tabl data isod.
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant 29/02/2016 28/02/2017 28/02/2018 28/02/2019 29/02/2020
Cyfanswm Incwm Gros £522.17m £591.74m £594.88m £634.34m £680.95m
Cyfanswm gwariant £540.56m £567.41m £605.46m £653.10m £699.36m
Incwm o gontractau'r llywodraeth £0 £0 £0 N/A N/A
Incwm o grantiau'r llywodraeth £19.14m £17.13m £17.57m £16.70m N/A
Incwm o roddion a chymynroddion £68.69m £79.36m £70.94m £84.18m £81.66m
Incwm o weithgareddau masnachu eraill £79.67m £80.99m £81.78m £81.09m £88.10m
Incwm - Weithgareddau elusennol £346.51m £383.42m £411.76m £440.01m £480.13m
Incwm - Gwaddolion £0 £8.35m £118.00k £3.00k £8.03k
Incwm - Buddsoddiad £26.95m £25.54m £29.17m £26.84m £29.18m
Incwm - Arall £349.00k £22.44m £1.23m £2.22m £1.88m
Incwm - Cymynroddion £51.56m £61.69m £51.94m £66.49m £61.57k
Gwariant - Ggweithgareddau elusennol £471.57m £496.67m £533.70m £573.41m £614.06m
Gwariant - Ar godi arian £69.00m £70.74m £71.76m £79.69m £85.30m
Gwariant - Llywodraethu £0 £725.00k £724.00k £829.00k £736.00k
Gwariant - Sefydliad grantiau £0 £0 £0 £0 £0
Gwariant - Rheoli buddsoddiadau £3.92m £5.52m £7.30m £10.44m £10.45m
Gwariant - Arall £0 £0 £0 £0 £0