THE NATIONAL TRUST FOR PLACES OF HISTORIC INTEREST OR NATURAL BEAUTY

Rhif yr elusen: 205846
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Hanes cofrestru:
 • 05 Tachwedd 1962: Cofrestrwyd
Math o sefydliad:
Other
Enwau eraill:
 • NATIONAL TRUST (Enw gwaith)
 • NATIONAL TRUST CYMRU (Enw gwaith)
 • THE NATIONAL TRUST (Enw gwaith)
Rhodd cymorth:
A gydnabyddir gan CThEM ar gyfer rhodd cymorth
Rheoleiddwyr eraill:
Dim gwybodaeth ar gael
Polisï au:
 • Trin cwynion
 • Buddiannau croes
 • Buddsoddi
 • Talu staff
 • Rheoli risg
 • Diogelu buddiolwyr agored i niwed
 • Rheoli gwirfoddolwyr
Tir ac eiddo:
Mae’r elusen hon yn berchen ar ac/neu’n gosod tir neu eiddo ar brydles