THE NATIONAL TRUST FOR PLACES OF HISTORIC INTEREST OR NATURAL BEAUTY

Rhif yr elusen: 205846
Mae adroddiad yr elusen wedi’i ddiweddaru
Hanes cofrestru:
 • 05 November 1962 : registered
Math o sefydliad:
Other
Enwau eraill:
 • NATIONAL TRUST (Enw gwaith)
 • NATIONAL TRUST CYMRU (Enw gwaith)
 • THE NATIONAL TRUST (Enw gwaith)
Rhodd cymorth:
A gydnabyddir gan CThEM ar gyfer rhodd cymorth
Rheoleiddwyr eraill:
Dim gwybodaeth ar gael
Polisï au:
 • Risk management
 • Investment
 • Safeguarding vulnerable beneficiaries
 • Conflicting interests
 • Volunteer management
 • Complaints handling
 • Paying staff
Tir ac eiddo:
Mae’r elusen hon yn berchen ar ac/neu’n gosod tir neu eiddo ar brydles