THE NATIONAL TRUST FOR PLACES OF HISTORIC INTEREST OR NATURAL BEAUTY

Rhif yr elusen: 205846
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Yr hyn y mae'r elusen yn ei wneud:
  • Amgylchedd/cadwraeth/treftadaeth
Pwy mae’r elusen yn eu helpu:
  • Y Cyhoedd/dynolryw
Sut mae’r elusen yn helpu:
  • Darparu Adeiladau/cyfl Eusterau/lle Agored
Ble mae'r elusen yn gweithredu:
  • Cymru A Lloegr
  • Gogledd Iwerddon