THE BRITISH COUNCIL

Rhif yr elusen: 209131
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Mae'r tabl hwn yn dangos hanes yr elusen o gyflwyno datganiadau ariannol blynyddol, cyfrifon ac adroddiad blynyddol ymddiriedolwyr (TAR) ar gyfer y pum cyfnod ariannol diwethaf.
Teitl Blwyddyn adrodd Dyddiad derbyn Derbyniwyd Download
Datganiad ariannol blynyddol 31 March 2020 31 January 2021 Ar amser
Cyfrifon a TAR 31 March 2020 31 January 2021 Ar amser Download
Datganiad ariannol blynyddol 31 March 2019 05 December 2019 Ar amser
Cyfrifon a TAR 31 March 2019 05 December 2019 Ar amser Download
Datganiad ariannol blynyddol 31 March 2018 23 January 2019 Ar amser
Cyfrifon a TAR 31 March 2018 23 January 2019 Ar amser Download
Datganiad ariannol blynyddol 31 March 2017 04 December 2017 Ar amser
Cyfrifon a TAR 31 March 2017 04 December 2017 Ar amser Download
Datganiad ariannol blynyddol 31 March 2016 18 October 2016 Ar amser
Cyfrifon a TAR 31 March 2016 18 October 2016 Ar amser Download