THE BRITISH COUNCIL

Rhif yr elusen: 209131
Mae adroddiad yr elusen wedi’i ddiweddaru
Mae'r tabl hwn yn dangos hanes yr elusen o gyflwyno datganiadau ariannol blynyddol, cyfrifon ac adroddiad blynyddol ymddiriedolwyr (TAR) ar gyfer y pum cyfnod ariannol diwethaf.
Teitl Blwyddyn adrodd Dyddiad derbyn Derbyniwyd Download
Datganiad ariannol blynyddol 31 March 2019 05 December 2019 Mewn da bryd
Cyfrifon a TAR 31 March 2019 05 December 2019 Mewn da bryd Download
Datganiad ariannol blynyddol 31 March 2018 23 January 2019 Mewn da bryd
Cyfrifon a TAR 31 March 2018 23 January 2019 Mewn da bryd Download
Datganiad ariannol blynyddol 31 March 2017 04 December 2017 Mewn da bryd
Cyfrifon a TAR 31 March 2017 04 December 2017 Mewn da bryd Download
Datganiad ariannol blynyddol 31 March 2016 18 October 2016 Mewn da bryd
Cyfrifon a TAR 31 March 2016 18 October 2016 Mewn da bryd Download
Datganiad ariannol blynyddol 31 March 2015 22 January 2016 Mewn da bryd
Cyfrifon a TAR 31 March 2015 17 December 2015 Mewn da bryd Download
Cyflwyno datganiad ariannol blynyddol

( Defnyddwyr elusen yn unig)