THE BRITISH COUNCIL

Rhif yr elusen: 209131
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)

Gweithgareddau - sut mae'r elusen yn gwario ei harian

The British Council creates friendly knowledge and understanding between the people of the UK and other countries. We do this by making a positive contribution to the UK and the countries we work with. We reach millions of people across the world, working with over 100 countries in the fields of arts and culture, English language, education and civil society.

Incwm a gwariant

Data ar gyfer y flwyddyn ariannol yn gorffen 31 March 2020

Codi arian
Nid yw’r elusen hon yn codi arian gan y cyhoedd.
Masnachu
Mae un neu fwy o ymddiriedolwyr hefyd yn gyfarwyddwyr yr is-gyrff.
Taliadau i ymddiriedolwyr
Nid yw ymddiriedolwyr yn derbyn unrhyw daliad cydnabyddiaeth, taliadau neu fuddion gan yr elusen.