THE BRITISH COUNCIL

Rhif yr elusen: 209131
Mae adroddiad yr elusen wedi’i ddiweddaru
" role="img"> Mae testun amgen ar gyfer y graffeg gynfas hon yn y tabl data isod.
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
31/03/2015 31/03/2016 31/03/2017 31/03/2018 31/03/2019
Incwm o gytundebau gan y Llywodraeth £82.08m £75.34m £87.54m £55.32m £40.85m
Incwm o grantiau gan y Llywodraeth £156.00m £162.75m £159.38m £169.28m £223.84m
Incwm arall £734.80m £741.55m £829.98m £947.74m £984.84m
Cyfanswm gwariant £975.86m £986.94m £1.09bn £1.17bn £1.22bn