THE BRITISH COUNCIL

Rhif yr elusen: 209131
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
" role="img"> Mae testun amgen ar gyfer y graffeg gynfas hon yn y tabl data isod.
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant 31/03/2016 31/03/2017 31/03/2018 31/03/2019 31/03/2020
Cyfanswm Incwm Gros £979.64m £1.08bn £1.17bn £1.25bn £1.29bn
Cyfanswm gwariant £986.94m £1.09bn £1.17bn £1.22bn £1.30bn
Incwm o gontractau'r llywodraeth £75.34m £87.54m £55.32m £40.85m £42.05m
Incwm o grantiau'r llywodraeth £162.75m £159.38m £169.28m £223.84m £236.69m
Incwm o roddion a chymynroddion £161.65m £158.30m £168.28m £184.23m £186.70m
Incwm o weithgareddau masnachu eraill £1.75m £1.48m £906.53k £872.67k £578.42k
Incwm - Weithgareddau elusennol £805.35m £896.23m £994.58m £1.06bn £1.09bn
Incwm - Gwaddolion £0 £0 £0 £0 £0
Incwm - Buddsoddiad £2.28m £3.30m £2.84m £2.71m £3.38m
Incwm - Arall £8.60m £17.58m £5.73m £3.78m £9.05m
Incwm - Cymynroddion £0 £0 £0 £0 £0
Gwariant - Ggweithgareddau elusennol £981.76m £1.08bn £1.16bn £1.20bn £1.28bn
Gwariant - Ar godi arian £560.04k £713.92k £21.22k £204.29k £44.94k
Gwariant - Llywodraethu £5.60m £6.23m £9.08m £17.89m £11.80m
Gwariant - Sefydliad grantiau £144.69m £122.53m £166.83m £19.61m £228.03m
Gwariant - Rheoli buddsoddiadau £0 £0 £0 £0 £0
Gwariant - Arall £4.62m £9.56m £10.16m £15.68m £13.70m