THE BRITISH COUNCIL

Rhif yr elusen: 209131
Mae adroddiad yr elusen wedi’i ddiweddaru
Hanes cofrestru:
  • 03 January 1963 : registered
Math o sefydliad:
Other
Enwau eraill:

Dim enwau eraill

Rhodd cymorth:
A gydnabyddir gan CThEM ar gyfer rhodd cymorth
Rheoleiddwyr eraill:
Dim gwybodaeth ar gael
Polisï au:
  • Risk management
  • Investment
  • Safeguarding vulnerable beneficiaries
  • Conflicting interests
  • Complaints handling
  • Paying staff
Tir ac eiddo:
Mae’r elusen hon yn berchen ar ac/neu’n gosod tir neu eiddo ar brydles