THE BRITISH COUNCIL

Rhif yr elusen: 209131
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Hanes cofrestru:
  • 03 Ionawr 1963: Cofrestrwyd
Math o sefydliad:
Other
Enwau eraill:

Dim enwau eraill

Rhodd cymorth:
A gydnabyddir gan CThEM ar gyfer rhodd cymorth
Rheoleiddwyr eraill:
Dim gwybodaeth ar gael
Polisï au:
  • Trin cwynion
  • Buddiannau croes
  • Buddsoddi
  • Talu staff
  • Rheoli risg
  • Diogelu buddiolwyr agored i niwed
Tir ac eiddo:
Mae’r elusen hon yn berchen ar ac/neu’n gosod tir neu eiddo ar brydles