THE CHARITIES AID FOUNDATION

Rhif yr elusen: 268369
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)

Gweithgareddau - sut mae'r elusen yn gwario ei harian

Charities Aid Foundation (CAF) is a registered charity with a simple aim: to make charity donations go further. We make it easier for donors to give and for charities to manage their money. We do this by enabling donors to give tax-efficiently to charities, helping employers run community programmes and offering charities low-cost banking, investment and fundraising services.

Incwm a gwariant

Data ar gyfer y flwyddyn ariannol yn gorffen 30 April 2020

Codi arian
Nid yw’r elusen hon yn codi arian gan y cyhoedd.
Masnachu
Mae un neu fwy o ymddiriedolwyr hefyd yn gyfarwyddwyr yr is-gyrff.
Taliadau i ymddiriedolwyr
Nid yw ymddiriedolwyr yn derbyn unrhyw daliad cydnabyddiaeth, taliadau neu fuddion gan yr elusen.