THE CHARITIES AID FOUNDATION

Rhif yr elusen: 268369
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
" role="img"> Mae testun amgen ar gyfer y graffeg gynfas hon yn y tabl data isod.
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant 30/04/2016 30/04/2017 30/04/2018 30/04/2019 30/04/2020
Cyfanswm Incwm Gros £503.33m £604.75m £597.74m £614.30m £706.32m
Cyfanswm gwariant £431.55m £516.27m £482.51m £626.33m £683.40m
Incwm o gontractau'r llywodraeth £0 £0 N/A N/A N/A
Incwm o grantiau'r llywodraeth £0 £0 £188.00k £1.92m £1.10m
Incwm o roddion a chymynroddion £466.60m £560.56m £550.89m £565.03m £654.94m
Incwm o weithgareddau masnachu eraill £0 £0 £0 £0 £0
Incwm - Weithgareddau elusennol £20.05m £25.05m £26.50m £28.04m £28.71m
Incwm - Gwaddolion £0 £0 £0 £0 £0
Incwm - Buddsoddiad £16.68m £19.14m £20.34m £21.24m £22.68m
Incwm - Arall £0 £0 £0 £0 £0
Incwm - Cymynroddion £35.46m £23.88m £33.56m £16.92m £21.70m
Gwariant - Ggweithgareddau elusennol £431.55m £516.27m £482.51m £626.33m £683.40m
Gwariant - Ar godi arian £0 £0 £0 £0 £0
Gwariant - Llywodraethu £542.00k £1.18m £1.38m £1.49m £1.42m
Gwariant - Sefydliad grantiau £402.47m £480.90m £446.08m £587.90m £640.46m
Gwariant - Rheoli buddsoddiadau £0 £0 £0 £0 £0
Gwariant - Arall £0 £0 £0 £0 £0