THE CHARITIES AID FOUNDATION

Rhif yr elusen: 268369
Mae adroddiad yr elusen wedi’i ddiweddaru
" role="img"> Mae testun amgen ar gyfer y graffeg gynfas hon yn y tabl data isod.
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
30/04/2015 30/04/2016 30/04/2017 30/04/2018 30/04/2019
Incwm o gytundebau gan y Llywodraeth £0 £0 £0 N/A N/A
Incwm o grantiau gan y Llywodraeth £0 £0 £0 £188.00k £1.92m
Incwm arall £466.93m £503.33m £604.75m £597.55m £612.38m
Cyfanswm gwariant £448.18m £431.55m £516.27m £482.51m £626.33m