THE CHARITIES AID FOUNDATION

Rhif yr elusen: 268369
Mae adroddiad yr elusen wedi’i ddiweddaru
Hanes cofrestru:
 • 01 January 1974 : registered
Math o sefydliad:
Trust
Enwau eraill:
 • CAF (Enw gwaith)
 • GAYE (Enw gwaith)
 • GIVE AS YOU EARN (Enw gwaith)
Rhodd cymorth:
A gydnabyddir gan CThEM ar gyfer rhodd cymorth
Rheoleiddwyr eraill:
 • Financial Conduct Authority
Polisï au:
 • Risk management
 • Investment
 • Conflicting interests
 • Volunteer management
 • Complaints handling
 • Paying staff
Tir ac eiddo:
Mae’r elusen hon yn berchen ar ac/neu’n gosod tir neu eiddo ar brydles