THE CHARITIES AID FOUNDATION

Rhif yr elusen: 268369
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Hanes cofrestru:
 • 10 Ionawr 2013: y derbyniwyd cronfeydd gan 271003 THE EDWARD AND LOIS SIEFF CHARITABLE TRUST
 • 03 Mehefin 2013: y derbyniwyd cronfeydd gan 1091648 THE CHARITY BANK LIMITED
 • 20 Ionawr 2014: y derbyniwyd cronfeydd gan 326291 THE MICHAEL C GOODWIN CHARITABLE FOUNDATION
 • 03 Chwefror 2014: y derbyniwyd cronfeydd gan 256205 RABY CHARITY TRUST
 • 25 Medi 2014: y derbyniwyd cronfeydd gan 1143544 AHMED SARODI TRUST
 • 26 Tachwedd 2014: y derbyniwyd cronfeydd gan 288968 WILLIAM P BANCROFT NO 2 CHARITABLE TRUST
 • 13 Chwefror 2015: y derbyniwyd cronfeydd gan 1063082 THE BONUS TRUST
 • 25 Mehefin 2015: y derbyniwyd cronfeydd gan 1146285 CROSS STREET (CHARITABLE) FOUNDATION
 • 01 Mehefin 2016: y derbyniwyd cronfeydd gan 326607 THE WOLSELEY-HUGHES CHARITABLE TRUST
 • 11 Ebrill 2017: y derbyniwyd cronfeydd gan 1107255 MEDIVET ANIMAL TRUST
 • 05 Mai 2017: y derbyniwyd cronfeydd gan 326694 THE ELLISON MARSDEN CHARITABLE TRUST
 • 20 Hydref 2020: y derbyniwyd cronfeydd gan 1080493 THE BASIL LARSEN 1999 CHARITABLE TRUST
 • 01 Ionawr 1974: Cofrestrwyd
Math o sefydliad:
Trust
Enwau eraill:
 • CAF (Enw gwaith)
 • GAYE (Enw gwaith)
 • GIVE AS YOU EARN (Enw gwaith)
Rhodd cymorth:
A gydnabyddir gan CThEM ar gyfer rhodd cymorth
Rheoleiddwyr eraill:
 • Yr Awdurdod Ymddygiad Ariannol
Polisï au:
 • Trin cwynion
 • Buddiannau croes
 • Buddsoddi
 • Talu staff
 • Rheoli risg
 • Rheoli gwirfoddolwyr
Tir ac eiddo:
Mae’r elusen hon yn berchen ar ac/neu’n gosod tir neu eiddo ar brydles