THE CHARITIES AID FOUNDATION

Rhif yr elusen: 268369
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Y prif fodd i weithredu dibenion yw gwneud grantiau
Yr hyn y mae'r elusen yn ei wneud:
 • Dibenion Elusennol Cyffredinol
Pwy mae’r elusen yn eu helpu:
 • Elusennau Eraill/cyrff Gwirfoddol
Sut mae’r elusen yn helpu:
 • Rhoi Grantiau I Sefydliadau
 • Darparu Cyllid Arall
 • Darparu Gwasanaethau
 • Darparu Eiriolaeth/cyngor/gwybodaeth
 • Noddi Neu’n Gwneud Gwaith Ymchwil
Ble mae'r elusen yn gweithredu:
 • Cymru A Lloegr
 • Canada
 • Rwsia
 • Unol Daleithiau