SAVE THE CHILDREN INTERNATIONAL

Rhif yr elusen: 1076822
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)

Gweithgareddau - sut mae'r elusen yn gwario ei harian

Save the Children works in around 120 countries to deliver immediate and lasting change to children's lives. We program across all contexts to ensure all children survive, learn and are protected. Save the Children International and 29 member organisations make up Save the Children Association. Together in 2015 we reached 62 million children directly through our and our partners' work.

Incwm a gwariant

Data ar gyfer y flwyddyn ariannol yn gorffen 31 December 2019

Codi arian
Nid yw’r elusen hon yn codi arian gan y cyhoedd.
Masnachu
Mae gan yr elusen hon un neu fwy o is-gyrff masnachu.
Taliadau i ymddiriedolwyr
Nid yw ymddiriedolwyr yn derbyn unrhyw daliad cydnabyddiaeth, taliadau neu fuddion gan yr elusen.