SAVE THE CHILDREN INTERNATIONAL

Rhif yr elusen: 1076822
Mae adroddiad yr elusen wedi’i ddiweddaru
" role="img"> Mae testun amgen ar gyfer y graffeg gynfas hon yn y tabl data isod.
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
31/12/2015 31/12/2016 31/12/2017 31/12/2018 31/12/2019
Incwm o gytundebau gan y Llywodraeth £0 £0 £0 N/A N/A
Incwm o grantiau gan y Llywodraeth £71.32m £0 £0 N/A N/A
Incwm arall £714.26m £905.51m £945.26m £970.13m £900.33m
Cyfanswm gwariant £758.80m £926.07m £949.66m £973.97m £903.17m