SAVE THE CHILDREN INTERNATIONAL

Rhif yr elusen: 1076822
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
" role="img"> Mae testun amgen ar gyfer y graffeg gynfas hon yn y tabl data isod.
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant 31/12/2015 31/12/2016 31/12/2017 31/12/2018 31/12/2019
Cyfanswm Incwm Gros £785.58m £905.51m £945.26m £970.13m £900.33m
Cyfanswm gwariant £758.80m £926.07m £949.66m £973.97m £903.17m
Incwm o gontractau'r llywodraeth £0 £0 £0 N/A N/A
Incwm o grantiau'r llywodraeth £71.32m £0 £0 N/A N/A
Incwm o roddion a chymynroddion £782.96m £904.13m £943.75m £967.85m £897.34m
Incwm o weithgareddau masnachu eraill £0 £0 £0 £0 £0
Incwm - Weithgareddau elusennol £0 £0 £0 £0 £0
Incwm - Gwaddolion £0 £0 £0 £0 £0
Incwm - Buddsoddiad £86.55k £775.49k £910.72k £1.41m £2.28m
Incwm - Arall £2.53m £602.61k £599.90k £858.98k £713.02k
Incwm - Cymynroddion £0 £0 £0 £0 £0
Gwariant - Ggweithgareddau elusennol £753.12m £922.57m £945.33m £969.91m £900.30m
Gwariant - Ar godi arian N/A £3.50m £4.33m £4.06m £2.87m
Gwariant - Llywodraethu £4.20m £0 £0 £0 £4.50m
Gwariant - Sefydliad grantiau £161.27m £0 £0 £0 £170.22m
Gwariant - Rheoli buddsoddiadau £0 £0 £0 £0 £0
Gwariant - Arall £0 £0 £0 £0 £0