SAVE THE CHILDREN INTERNATIONAL

Rhif yr elusen: 1076822
Mae adroddiad yr elusen wedi’i ddiweddaru
Hanes cofrestru:
  • 30 July 1999 : registered
Math o sefydliad:
Charitable company
Enwau eraill:
  • THE INTERNATIONAL SAVE THE CHILDREN ALLIANCE CHARITY (Enw blaenorol)
Rhif y cwmni:
Rhodd cymorth:
Nid yw’n cael ei gydnabod gan CThEM ar gyfer rhodd cymorth
Rheoleiddwyr eraill:
Dim gwybodaeth ar gael
Polisï au:
  • Risk management
  • Safeguarding vulnerable beneficiaries
  • Conflicting interests
  • Complaints handling
  • Paying staff
Tir ac eiddo:
Mae’r elusen hon yn berchen ar ac/neu’n gosod tir neu eiddo ar brydles