SAVE THE CHILDREN INTERNATIONAL

Rhif yr elusen: 1076822
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Hanes cofrestru:
  • 30 Gorffenaf 1999: Cofrestrwyd
Math o sefydliad:
Charitable company
Enwau eraill:
  • THE INTERNATIONAL SAVE THE CHILDREN ALLIANCE CHARITY (Enw blaenorol)
Rhif y cwmni:
Rhodd cymorth:
Nid yw’n cael ei gydnabod gan CThEM ar gyfer rhodd cymorth
Rheoleiddwyr eraill:
Dim gwybodaeth ar gael
Polisï au:
  • Trin cwynion
  • Buddiannau croes
  • Talu staff
  • Rheoli risg
  • Diogelu buddiolwyr agored i niwed
Tir ac eiddo:
Mae’r elusen hon yn berchen ar ac/neu’n gosod tir neu eiddo ar brydles