SAVE THE CHILDREN INTERNATIONAL

Rhif yr elusen: 1076822
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Yr hyn y mae'r elusen yn ei wneud:
 • Dibenion Elusennol Cyffredinol
 • Addysg/hyfforddiant
 • Hybu Iechyd Neu’r Achub O Fywydau
 • Rhoi Cymorth I’r Tlodion
 • Cymorth Dramor/cymorth I’r Newynog
 • Economaidd/datblygiad Cymunedol/cyfl Ogaeth
 • Dibenion Elusennol Erall
Pwy mae’r elusen yn eu helpu:
 • Plant/pobl Ifanc
 • Elusennau Eraill/cyrff Gwirfoddol
Sut mae’r elusen yn helpu:
 • Rhoi Grantiau I Sefydliadau
 • Darparu Adnoddau Dynol
 • Darparu Gwasanaethau
 • Darparu Eiriolaeth/cyngor/gwybodaeth
 • Noddi Neu’n Gwneud Gwaith Ymchwil
 • Gweithredu Fel Corff Mantell Neu Gorff Adnoddau
 • Arall Neu Ddim Un O’r Rhain
Ble mae'r elusen yn gweithredu:
 • Llundain Fwyaf
 • Affganistan
 • Albania
 • Armenia
 • Bangladesh
 • Bhwtan
 • Bolifia
 • Bosnia And Herzegovina
 • Burkina Faso
 • Byrma
 • Cambodia
 • Cenia
 • Colombia
 • Congo (Gweriniaeth Ddemocrataidd)
 • De Affrica
 • Ecwador
 • El Salvador
 • Ethiopia
 • Fiet-nam
 • Georgia
 • Gogledd Corea
 • Groeg
 • Guatemala
 • Guinée
 • Gweriniaeth Canol Affrica
 • Gwlad Belg
 • Gwlad Thai
 • Haiti
 • Indonesia
 • Iorddonen
 • Irac
 • Kosovo
 • Kyrgyzstan
 • Laos
 • Libanus
 • Liberia
 • Malawi
 • Mali
 • Mosambic
 • Nepal
 • Nicaragwa
 • Niger
 • Nigeria
 • Panama
 • Periw
 • Philipinas
 • Rwanda
 • Senegal
 • Sierra Leone
 • Singapore
 • Somalia
 • Sri Lanka
 • Syria
 • Tajikistan
 • Tanzania
 • Tiriogaethau Palesteina
 • Tsieina
 • Twrci
 • Uganda
 • Ukrain
 • Unol Daleithiau
 • Yemen
 • Yr Aifft
 • Y Swdan
 • Y Swistir
 • Y Traeth Ifori
 • Zambia
 • Zimbabwe