CANCER RESEARCH UK

Rhif yr elusen: 1089464
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)

Gweithgareddau - sut mae'r elusen yn gwario ei harian

Cancer Research UK is dedicated to saving lives through research. Our mission is to prevent, control and cure cancer through our ground-breaking research and in the last 40 years our work has helped double survival rates. But there is more work to be done. The only charity fighting over 200 types of cancer, we rely on every pound donated to help get us closer to beating cancer.

Incwm a gwariant

Data ar gyfer y flwyddyn ariannol yn gorffen 31 March 2020

Codi arian
Mae’r elusen yn codi arian gan y cyhoedd. Mae’n gweithio gyda chodwyr arian proffesiynol a chyfranogwyr masnachol heb gytundebau yn eu lle.
Masnachu
Mae un neu fwy o ymddiriedolwyr hefyd yn gyfarwyddwyr yr is-gyrff.
Taliadau i ymddiriedolwyr
Nid yw ymddiriedolwyr yn derbyn unrhyw daliad cydnabyddiaeth, taliadau neu fuddion gan yr elusen.