CANCER RESEARCH UK

Rhif yr elusen: 1089464
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
" role="img"> Mae testun amgen ar gyfer y graffeg gynfas hon yn y tabl data isod.
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant 31/03/2016 31/03/2017 31/03/2018 31/03/2019 31/03/2020
Cyfanswm Incwm Gros £635.15m £679.28m £634.36m £671.89m £656.11m
Cyfanswm gwariant £629.84m £665.59m £652.23m £783.27m £703.55m
Incwm o gontractau'r llywodraeth £576.81k £239.11k £148.77k £756.36k £317.59k
Incwm o grantiau'r llywodraeth £0 £0 N/A N/A £360.00k
Incwm o roddion a chymynroddion £433.59m £441.55m £423.09m £430.77m £423.34m
Incwm o weithgareddau masnachu eraill £95.31m £104.30m £103.95m £108.66m £107.95m
Incwm - Weithgareddau elusennol £94.69m £92.45m £101.58m £124.69m £117.86m
Incwm - Gwaddolion £0 £0 £0 £0 £0
Incwm - Buddsoddiad £5.70m £4.91m £5.49m £6.26m £6.07m
Incwm - Arall £5.85m £36.08m £245.00k £1.52m £887.00k
Incwm - Cymynroddion £177.82m £186.60m £181.51m £188.60m £184.44m
Gwariant - Ggweithgareddau elusennol £441.55m £472.58m £466.45m £587.51m £510.60m
Gwariant - Ar godi arian £188.29m £107.72m £97.12m £100.40m £94.78m
Gwariant - Llywodraethu £0 £0 £1.60m £1.46m £1.63m
Gwariant - Sefydliad grantiau £278.59m £312.00m £310.60m £411.53m £336.40m
Gwariant - Rheoli buddsoddiadau £967.57k £1.23m £1.29m £1.34m £1.47m
Gwariant - Arall £0 £85.29m £88.66m £95.35m £98.17m