CANCER RESEARCH UK

Rhif yr elusen: 1089464
Mae adroddiad yr elusen wedi’i ddiweddaru
" role="img"> Mae testun amgen ar gyfer y graffeg gynfas hon yn y tabl data isod.
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
31/03/2015 31/03/2016 31/03/2017 31/03/2018 31/03/2019
Incwm o gytundebau gan y Llywodraeth £3.23m £576.81k £239.11k £148.77k £756.36k
Incwm o grantiau gan y Llywodraeth £0 £0 £0 N/A N/A
Incwm arall £631.58m £634.57m £679.04m £634.21m £671.14m
Cyfanswm gwariant £602.10m £629.84m £665.59m £652.23m £783.27m