CANCER RESEARCH UK

Rhif yr elusen: 1089464
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Hanes cofrestru:
 • 14 Ionawr 2015: y derbyniwyd cronfeydd gan 1082491 INDIAN CHRISTIAN WELFARE ORGANISAITON (UK)
 • 30 Tachwedd 2016: y derbyniwyd cronfeydd gan 1139886 THE MARTIN PATERSON FOUNDATION
 • 12 Rhagfyr 2016: y derbyniwyd cronfeydd gan 1117823 MARGARET ELUNED JAMES CHARITABLE TRUST
 • 14 Mehefin 2017: y derbyniwyd cronfeydd gan 1125366 PINNACLE CANCER RESEARCH TRUST
 • 16 Gorffenaf 2019: y derbyniwyd cronfeydd gan 1007442 THE LAKHANI CHARITABLE TRUST
 • 06 Awst 2019: y derbyniwyd cronfeydd gan 503246 FRODSHAM NURSING FUND
 • 11 Rhagfyr 2019: y derbyniwyd cronfeydd gan 260602 J H K BRUNNER CHARITABLE TRUST
 • 20 Hydref 2020: y derbyniwyd cronfeydd gan 1080493 THE BASIL LARSEN 1999 CHARITABLE TRUST
 • 09 Chwefror 2021: y derbyniwyd cronfeydd gan 1088364 THE ELIZABETH HALL CANCER CARE CHARITABLE TRUST
 • 12 Mai 2021: y derbyniwyd cronfeydd gan 228545 ROYAL ANTEDILUVIAN ORDER OF BUFFALOES GRAND COUNCI...
 • 23 Tachwedd 2001: Cofrestrwyd
Math o sefydliad:
Charitable company
Enwau eraill:
 • CANCER RESEARCH UNITED KINGDOM (Enw gwaith)
Rhif y cwmni:
Rhodd cymorth:
A gydnabyddir gan CThEM ar gyfer rhodd cymorth
Rheoleiddwyr eraill:
 • Ofsted (Swyddfa Safonau Mewn Addysg)
Polisï au:
 • Trin cwynion
 • Buddiannau croes
 • Buddsoddi
 • Talu staff
 • Rheoli risg
 • Diogelu buddiolwyr agored i niwed
 • Rheoli gwirfoddolwyr
Tir ac eiddo:
Mae’r elusen hon yn berchen ar ac/neu’n gosod tir neu eiddo ar brydles