CANCER RESEARCH UK

Rhif yr elusen: 1089464
Mae adroddiad yr elusen wedi’i ddiweddaru
Hanes cofrestru:
  • 23 November 2001 : registered
Math o sefydliad:
Charitable company
Enwau eraill:
  • CANCER RESEARCH UNITED KINGDOM (Enw gwaith)
Rhif y cwmni:
Rhodd cymorth:
A gydnabyddir gan CThEM ar gyfer rhodd cymorth
Rheoleiddwyr eraill:
  • Ofsted (Office For Standards In Education)
Polisï au:
  • Risk management
  • Investment
  • Safeguarding vulnerable beneficiaries
  • Conflicting interests
  • Volunteer management
  • Complaints handling
  • Paying staff
Tir ac eiddo:
Mae’r elusen hon yn berchen ar ac/neu’n gosod tir neu eiddo ar brydles