CANCER RESEARCH UK

Rhif yr elusen: 1089464
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Y prif fodd i weithredu dibenion yw gwneud grantiau
Yr hyn y mae'r elusen yn ei wneud:
 • Addysg/hyfforddiant
 • Hybu Iechyd Neu’r Achub O Fywydau
Pwy mae’r elusen yn eu helpu:
 • Y Cyhoedd/dynolryw
Sut mae’r elusen yn helpu:
 • Rhoi Grantiau I Unigolion
 • Rhoi Grantiau I Sefydliadau
 • Darparu Gwasanaethau
 • Darparu Eiriolaeth/cyngor/gwybodaeth
 • Noddi Neu’n Gwneud Gwaith Ymchwil
Ble mae'r elusen yn gweithredu:
 • Cymru A Lloegr
 • Gogledd Iwerddon
 • Yr Alban