CANCER RESEARCH UK

Rhif yr elusen: 1089464
Mae adroddiad yr elusen wedi’i ddiweddaru
Y prif fodd i weithredu dibenion yw gwneud grantiau
Yr hyn y mae'r elusen yn ei wneud:
 • Education/training
 • The Advancement Of Health Or Saving Of Lives
Pwy mae’r elusen yn eu helpu:
 • The General Public/mankind
Sut mae’r elusen yn helpu:
 • Makes Grants To Individuals
 • Makes Grants To Organisations
 • Provides Services
 • Provides Advocacy/advice/information
 • Sponsors Or Undertakes Research
Ble mae'r elusen yn gweithredu:
 • Northern Ireland
 • Scotland
 • Throughout England And Wales