CARDIFF UNIVERSITY

Rhif yr elusen: 1136855
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Mae'r tabl hwn yn dangos hanes yr elusen o gyflwyno datganiadau ariannol blynyddol, cyfrifon ac adroddiad blynyddol ymddiriedolwyr (TAR) ar gyfer y pum cyfnod ariannol diwethaf.
Teitl Blwyddyn adrodd Dyddiad derbyn Derbyniwyd Download
Datganiad ariannol blynyddol 31 July 2020 27 May 2021 Ar amser
Cyfrifon a TAR 31 July 2020 27 May 2021 Ar amser Download
Datganiad ariannol blynyddol 31 July 2019 20 May 2020 Ar amser
Cyfrifon a TAR 31 July 2019 20 May 2020 Ar amser Download
Datganiad ariannol blynyddol 31 July 2018 30 May 2019 Ar amser
Cyfrifon a TAR 31 July 2018 30 May 2019 Ar amser Download
Datganiad ariannol blynyddol 31 July 2017 01 March 2018 Ar amser
Cyfrifon a TAR 31 July 2017 01 March 2018 Ar amser Download
Datganiad ariannol blynyddol 31 July 2016 03 March 2017 Ar amser
Cyfrifon a TAR 31 July 2016 03 March 2017 Ar amser Download