CARDIFF UNIVERSITY

Rhif yr elusen: 1136855
Mae adroddiad yr elusen wedi’i ddiweddaru
Mae'r tabl hwn yn dangos hanes yr elusen o gyflwyno datganiadau ariannol blynyddol, cyfrifon ac adroddiad blynyddol ymddiriedolwyr (TAR) ar gyfer y pum cyfnod ariannol diwethaf.
Teitl Blwyddyn adrodd Dyddiad derbyn Derbyniwyd Download
Datganiad ariannol blynyddol 31 July 2019 20 May 2020 Mewn da bryd
Cyfrifon a TAR 31 July 2019 20 May 2020 Mewn da bryd Download
Datganiad ariannol blynyddol 31 July 2018 30 May 2019 Mewn da bryd
Cyfrifon a TAR 31 July 2018 30 May 2019 Mewn da bryd Download
Datganiad ariannol blynyddol 31 July 2017 01 March 2018 Mewn da bryd
Cyfrifon a TAR 31 July 2017 01 March 2018 Mewn da bryd Download
Datganiad ariannol blynyddol 31 July 2016 03 March 2017 Mewn da bryd
Cyfrifon a TAR 31 July 2016 03 March 2017 Mewn da bryd Download
Datganiad ariannol blynyddol 31 July 2015 04 May 2016 Mewn da bryd
Cyfrifon a TAR 31 July 2015 19 February 2016 Mewn da bryd Download
Cyflwyno datganiad ariannol blynyddol

( Defnyddwyr elusen yn unig)