CARDIFF UNIVERSITY

Rhif yr elusen: 1136855
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)

Gweithgareddau - sut mae'r elusen yn gwario ei harian

The University provides Higher Education to the general public which will also include numerous research activities. For more detail see the Public Benefit Statement within the Annual Financial Statements.

Incwm a gwariant

Data ar gyfer y flwyddyn ariannol yn gorffen 31 July 2020

Codi arian
Mae’r elusen hon yn codi arian gan y cyhoedd ond nid yw’n gweithio gyda chodwyr arian proffesiynol neu gyfranogwyr masnachol.
Masnachu
Mae gan yr elusen hon un neu fwy o is-gyrff masnachu.
Taliadau i ymddiriedolwyr
Mae un neu fwy o ymddiriedolwyr yn derbyn taliadau neu fuddion gan yr elusen ar gyfer budd arall.