CARDIFF UNIVERSITY

Rhif yr elusen: 1136855
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
" role="img"> Mae testun amgen ar gyfer y graffeg gynfas hon yn y tabl data isod.
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant 31/07/2016 31/07/2017 31/07/2018 31/07/2019 31/07/2020
Cyfanswm Incwm Gros £511.75m £505.12m £517.69m £538.50m £568.81m
Cyfanswm gwariant £485.62m £516.74m £540.49m £644.83m £499.56m
Incwm o gontractau'r llywodraeth £0 £0 £60.39m £46.42m £44.33m
Incwm o grantiau'r llywodraeth £0 £0 £113.31m £131.69m £165.05m
Incwm o roddion a chymynroddion £0 £0 £1.57m £2.57m £784.00k
Incwm o weithgareddau masnachu eraill £0 £0 £61.78m £62.72m £58.62m
Incwm - Weithgareddau elusennol £506.02m £497.68m £440.72m £459.02m £497.24m
Incwm - Gwaddolion £0 £0 £0 £403.00k £166.00k
Incwm - Buddsoddiad £5.13m £7.45m £7.83m £6.26m £5.91m
Incwm - Arall £601.00k £0 £5.79m £7.94m £6.27m
Incwm - Cymynroddion £0 £0 £0 £0 £0
Gwariant - Ggweithgareddau elusennol £485.62m £516.74m £455.42m £458.61m £465.66m
Gwariant - Ar godi arian £0 £0 £2.27m £2.58m £2.55m
Gwariant - Llywodraethu £76.00k £80.00k £1.47m £1.51m £1.80m
Gwariant - Sefydliad grantiau £0 £0 £2.83m £2.94m £2.89m
Gwariant - Rheoli buddsoddiadau £0 £0 £692.00k £925.00k £1.03m
Gwariant - Arall £0 £0 £82.79m £183.65m £31.36m