CARDIFF UNIVERSITY

Rhif yr elusen: 1136855
Mae adroddiad yr elusen wedi’i ddiweddaru
" role="img"> Mae testun amgen ar gyfer y graffeg gynfas hon yn y tabl data isod.
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
31/07/2015 31/07/2016 31/07/2017 31/07/2018 31/07/2019
Incwm o gytundebau gan y Llywodraeth £0 £0 £0 £60.39m £46.42m
Incwm o grantiau gan y Llywodraeth £0 £0 £0 £113.31m £131.69m
Incwm arall £482.59m £511.75m £505.12m £343.98m £360.40m
Cyfanswm gwariant £458.66m £485.62m £516.74m £540.49m £644.83m