CARDIFF UNIVERSITY

Rhif yr elusen: 1136855
Mae adroddiad yr elusen wedi’i ddiweddaru
Yr hyn y mae'r elusen yn ei wneud:
  • Education/training
  • The Advancement Of Health Or Saving Of Lives
Pwy mae’r elusen yn eu helpu:
  • The General Public/mankind
Sut mae’r elusen yn helpu:
  • Provides Services
  • Sponsors Or Undertakes Research
Ble mae'r elusen yn gweithredu:
  • Cardiff