CARDIFF UNIVERSITY

Rhif yr elusen: 1136855
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Yr hyn y mae'r elusen yn ei wneud:
  • Addysg/hyfforddiant
  • Hybu Iechyd Neu’r Achub O Fywydau
Pwy mae’r elusen yn eu helpu:
  • Y Cyhoedd/dynolryw
Sut mae’r elusen yn helpu:
  • Darparu Gwasanaethau
  • Noddi Neu’n Gwneud Gwaith Ymchwil
Ble mae'r elusen yn gweithredu:
  • Caerdydd