LLOYD'S REGISTER FOUNDATION

Rhif yr elusen: 1145988
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Mae'r tabl hwn yn dangos hanes yr elusen o gyflwyno datganiadau ariannol blynyddol, cyfrifon ac adroddiad blynyddol ymddiriedolwyr (TAR) ar gyfer y pum cyfnod ariannol diwethaf.
Teitl Blwyddyn adrodd Dyddiad derbyn Derbyniwyd Download
Datganiad ariannol blynyddol 30 June 2019 14 April 2020 Ar amser
Cyfrifon a TAR 30 June 2019 14 April 2020 Ar amser Download
Datganiad ariannol blynyddol 30 June 2018 30 April 2019 Ar amser
Cyfrifon a TAR 30 June 2018 30 April 2019 Ar amser Download
Datganiad ariannol blynyddol 30 June 2017 26 April 2018 Ar amser
Cyfrifon a TAR 30 June 2017 26 April 2018 Ar amser Download
Datganiad ariannol blynyddol 30 June 2016 19 April 2017 Ar amser
Cyfrifon a TAR 30 June 2016 19 April 2017 Ar amser Download
Datganiad ariannol blynyddol 30 June 2015 28 April 2016 Ar amser
Cyfrifon a TAR 30 June 2015 28 April 2016 Ar amser Download