LLOYD'S REGISTER FOUNDATION

Rhif yr elusen: 1145988
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)

Gweithgareddau - sut mae'r elusen yn gwario ei harian

Lloyd's Register Foundation promotes safety and education. Most of the consolidated income is attributable to the Lloyd's Register Group, a trading group that distributes profit to the Foundation. It is received dividends and not the consolidated trading income that is available to the Foundation. The trading group is a 'Social Investment' that also furthers the Foundation's charitable aims.

Incwm a gwariant

Data ar gyfer y flwyddyn ariannol yn gorffen 30 June 2019

Codi arian
Nid yw’r elusen hon yn codi arian gan y cyhoedd.
Masnachu
Mae gan yr elusen hon un neu fwy o is-gyrff masnachu.
Taliadau i ymddiriedolwyr
Nid yw ymddiriedolwyr yn derbyn unrhyw daliad cydnabyddiaeth, taliadau neu fuddion gan yr elusen.