LLOYD'S REGISTER FOUNDATION

Rhif yr elusen: 1145988
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)