LLOYD'S REGISTER FOUNDATION

Rhif yr elusen: 1145988
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)

Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.

8 Ymddiriedolwyr

Enw Rôl Dyddiad y penodiad Ymddiriedolaethau eraill Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill
Sir Peter John Gregson Ymddiriedolwr 01 June 2021 Dim ar gofnod
Ishbel Jean Stewart Macpherson Ymddiriedolwr 25 June 2019 Dim ar gofnod
Andreas Sohmen-Pao Ymddiriedolwr 26 June 2018 Dim ar gofnod
Rosemary Martin Ymddiriedolwr 01 December 2014
VODAFONE FOUNDATION Cofrestrwyd yn ddiweddar
CAROL FRANCES SERGEANT Ymddiriedolwr 15 January 2014 Dim ar gofnod
THOMAS THUNE ANDERSEN Cadeirydd 02 August 2012 Dim ar gofnod
Dame Una Noelle O'Brien Ymddiriedolwr 01 January 2021
MACMILLAN CANCER SUPPORT Derbyniwyd: Ar amser
LAMBROS VARNAVIDES Ymddiriedolwr 02 August 2012
THE BALTIC EXCHANGE CHARITABLE SOCIETY Yn hwyr o 603 diwrnod